Wszystkie wpisy, których autorem jest Zbigniew Klimek

Policyjny psycholog na lekcji BPEO w klasie III LO

W dniu 29 marca 2017r. w lekcji Bezpieczeństwa Publicznego Edukacji Ogólnopolicyjnej (klasa III LO o profilu policyjnym) uczestniczyli zaproszeni goście – Pani podinsp. Małgorzata Gorzelak, policyjny psycholog oraz Pani sierż. Beata Sosulska-Baran, specjalista ds. prewencji kryminalnej. Panie policjantki omówiły z uczniami temat dotyczący autoprezentacji oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej, co miało na celu przygotowanie uczniów do rozmowy kwalifikacyjnej do służby w Policji.

Dla uczniów, którzy nie są pewni czy będą po ukończeniu szkoły kandydować do służby w Policji była to lekcja przygotowująca do rozmowy kwalifikacyjnej u pracodawcy jakiego sobie sami wybiorą. Była to dla wszystkich lekcja stanowiąca trening ogólnorozwojowy i ćwiczenie z zakresu autoprezentacji.

Na zakończenie lekcji uczniowie dopytywali się o najczęściej zadawane pytania podczas tego etapu rekrutacji i otrzymali wyczerpujące odpowiedzi.

Następnym etapem tego tematu będzie sprawdzian przeprowadzony w formie rozmowy kwalifikacyjnej podsumowujący cały, trzyletni okres kształcenia w klasie mundurowej o profilu policyjnym.

FINAŁ VIII Turnieju Klas Policyjnych

W dniach 23-24 maja 2016 r. w Szkole Policji w Pile, pod patronatem Komendanta Głównego Policji, odbył się Finał VIII Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych „Klasa Policyjna Roku 2016”. Podobnie jak w roku ubiegłym, jego organizatorami byli Szkoła Policji w Pile i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile.

W tegorocznej edycji Turnieju wzięło udział 25 drużyn składających się z czterech zawodników i kierownika, reprezentujących szkoły z różnych województw, w których utworzono klasy o profilu policyjnym, wyłonione z całej Polski w wyniku eliminacji. Z województwa dolnośląskiego do finału zakwalifikowały się tylko trzy szkoły – z Oławy, Lubomierza i Piechowic (już po raz drugi). Naszą Szkołę reprezentowali: Dorota Budzińska, Daria Kucharek, Dominika Roeder i Tomasz Fikier.

Rozegrano cztery konkurencje: test umiejętności strzeleckich, test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, test sprawności fizycznej oraz sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji.

W godzinach popołudniowych wszyscy uczestnicy mogli korzystać z pięknych obiektów sportowych szkoły.

Test sprawności fizycznej

W dniu 17 grudnia na sali gimnastycznej naszej Szkoły został przeprowadzony test sprawności fizycznej dla klas o profilu policyjnym. Taki sam test jest przeprowadzany w trakcie rekrutacji do Policji. W organizacji i przeprowadzeniu testu uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Wszyscy wykazali się dużym zaangażowaniem, gdyż wyniki testu będą stanowiły podstawę do wytypowania drużyny uczniów do corocznego Turnieju Klas Policyjnych organizowanego w Szkole Policji w Pile.

Najlepiej i najszybciej tor sprawności pokonał Kamil Kaczmarski – uczeń klasy IIIa osiągając wynik 1,18. Gratulujemy!

Z wizytą w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

17 listopada 2015r. w ramach nauczania przedmiotu profilowego bezpieczeństwo publiczne – edukacja ogólnopolicyjna uczniowie klas o profilu policyjnym odwiedzili Areszt Śledczy w Jeleniej Górze.

Uczniowie zwiedzając jednostkę zapoznali się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przed rozpoczęciem zwiedzania jednostki miało miejsce krótkie spotkanie z przedstawicielami działu penitencjarnego oraz ochrony. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną jednostki m.in. dotyczącą prowadzonych programów readaptacji społecznej skazanych oraz innych oddziaływań penitencjarnych. Funkcjonariusze przedstawili nam zasady codziennego funkcjonowania jednostki.

Podczas wizyty można było zobaczyć cele mieszkalne skazanych oraz inne pomieszczenia w oddziałach mieszkalnych. Uczniowie odwiedzili bibliotekę, miejsca prowadzenia programów readaptacyjnych oraz zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych. Już na początku wizyty można było wyczuć żywe zainteresowanie codzienną pracą w Areszcie, co znalazło swój wyraz w licznych, dociekliwych pytaniach.

Spotkanie miało także na celu ukazanie aspektów przebywania w warunkach izolacji więziennej oraz profilaktykę i zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom dorosłych i młodzieży.

Wizyta funkcjonariuszy Straży Granicznej

W dniu 29 września 2015r. w naszej Szkole gościli funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Jeleniej Górze. Opowiedzieli oni o specyfice swojej codziennej służby, a warto zaznaczyć, że jednostka ta zasięgiem swojego działania obejmuje powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, wałbrzyski, jaworski, świdnicki, złotoryjski, oraz miasto Jelenia Góra.

Straż Graniczna jest jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji i mimo że znajdujemy się z dala od zewnętrznych granic Unii Europejskiej to na naszym terenie również funkcjonariusze ci mają wiele pracy.

Podczas spotkania pogranicznicy omówili także zasady rekrutacji do służby w Straży Granicznej oraz procedurę przyjmowania kandydatów. Warto znać te zasady gdyż nasza szkoła przygotowuje młodzież nie tylko do służby w Policji (klasy o profilu policyjnym) czy wojsku (klasy o profilu wojskowym), ale przekazana wiedza i zdobyte umiejętności mogą się przydać również w służbie w innych formacjach mundurowych, takich właśnie jak Straż Graniczna.

Na zakończenie goście odpowiadali na liczne pytania uczestników spotkania.