Archiwum kategorii: Pedagog

Godziny pracy pedagoga

Godziny pracy pedagoga szkolnego

rok szkolny  2018/201

mgr Beata Miki­ciuk- Murzyn

Ponie­dzia­łek Wto­rek Śro­da Czwar­tek Pią­tek

Dzień peda­go­gicz­ny

10:0014:00

Dzień peda­go­gicz­ny

8:0013:00

 

Dzień peda­go­gicz­ny

9:0013:00Dzień peda­go­gicz­ny

8:0013:00

Dzień peda­go­gicz­ny

8:3012:30

Kon­takt: