Archiwum kategorii: Pedagog

Otwarte środy

Konsultacje dla rodziców w ramach ,,Otwartej środy”

W tym dniu dyżur pełnią wszyscy nauczyciele i wychowawcy od 17 00 do 18 00

07.09.2016 r.

05.10.2016 r.

09.11.2016 r.

14.12.2016 r.

25.01.2017 r.

15.03.2017 r.

19.04.2017 r.

10.05.2017 r.

07.06.2017 r.

ZAPRASZAMY – RODZICU W TYM DNIU MOŻESZ  UZYSKAĆ INFORMACJE O SWOIM DZIECKU!