Archiwum kategorii: Galeria

Album zdjęć z wydarzeń klas wojskowych

Powrót
DSC 0004 DSC 0009 DSC 0016 DSC 0019 DSC 0022 DSC 0025 DSC 0030 DSC 0031 DSC 0040 DSC 0041 DSC 0066 DSC 0111 DSC 0133 DSC 0156 DSC 0157 DSC 0166 DSC 0168 DSC 0175 DSC 0179 DSC 0188 DSC 0190 DSC 0192 DSC 0199 DSC 0281 DSC 0283 DSC 0284 DSC 0294 DSC 0297 DSC 0299
29 pozy­cja

Album zdjęć z uroczystości szkolnych

Poże­gna­nie absol­wen­tów 2014

Żegna­my absol­wen­tów  klas matu­ral­nych w roku  szkol­nym 2013/201425.04.2014 r.

Matu­ry 2014

Matu­rzy­ści 2014

2 pozy­cja

 

Album zdjęć z konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.

Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie — elek­tryk

Kon­kurs na naj­lep­sze­go ucznia w zawo­dzie tech­nik elek­tryk — 06.03.2014 r.

1 pozy­cja

Album zdjęć ze studniówek szkolnych

Stud­niów­ka 2012/2013

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Barok” — 13 stycz­nia 2012 r.

Stud­niów­ka 2013/2014

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Koro­na Kar­ko­no­szy” — 31 stycz­nia 2014 r.

Stud­niów­ka 2014/2015

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Koro­na Kar­ko­no­szy” — 16 stycz­nia 2015 r.

3 pozy­cja