Archiwum kategorii: Galeria

Album zdjęć z wydarzeń klas wojskowych

Szko­le­nie pod­sta­wo­we klas mun­du­ro­wych

Szko­le­nie pod­sta­wo­we pierw­szych klas mun­du­ro­wych — 1416.11.2016 r.- Bole­sła­wiec

1 pozy­cja

Album zdjęć z uroczystości szkolnych

Powrót
DSC_0004 DSC_0020 DSC_0039 DSC_0045 DSC_0051 DSC_0054 DSC_0060 DSC_0066 DSC_0067 DSC_0458 DSC_0459 DSC_0460 DSC_0463 DSC_0467 DSC_0481 DSC_0487 DSC_0491 DSC_0493 DSC_0513 DSC_0514 DSC_0537 DSC_0538 DSC_0539 DSC_0541 DSC_0577 DSC_0578 DSC_0586 DSC_0588 DSC_0599 DSC_0602
73 pozy­cja « 1 z 3 »

 

Album zdjęć z konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.

Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie — elek­tryk

Kon­kurs na naj­lep­sze­go ucznia w zawo­dzie tech­nik elek­tryk — 06.03.2014 r.

1 pozy­cja

Album zdjęć ze studniówek szkolnych

Stud­niów­ka 2012/2013

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Barok” — 13 stycz­nia 2012 r.

Stud­niów­ka 2013/2014

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Koro­na Kar­ko­no­szy” — 31 stycz­nia 2014 r.

Stud­niów­ka 2014/2015

Stud­niów­ka w restau­ra­cji “Koro­na Kar­ko­no­szy” — 16 stycz­nia 2015 r.

3 pozy­cja