Archiwum kategorii: Galeria

Album zdjęć z wydarzeń klas wojskowych

Szko­le­nie pod­sta­wo­we klas mun­du­ro­wych

Szko­le­nie pod­sta­wo­we pierw­szych klas mun­du­ro­wych — 1416.11.2016 r.- Bole­sła­wiec

1 pozy­cja

Album zdjęć z uroczystości szkolnych

Poże­gna­nie absol­wen­tów 2014

Żegna­my absol­wen­tów  klas matu­ral­nych w roku  szkol­nym 2013/201425.04.2014 r.

Matu­ry 2014

Matu­rzy­ści 2014

2 pozy­cja

 

Album zdjęć z konkursów, olimpiad, zawodów sportowych.

Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie — elek­tryk

Kon­kurs na naj­lep­sze­go ucznia w zawo­dzie tech­nik elek­tryk — 06.03.2014 r.

1 pozy­cja

Album zdjęć ze studniówek szkolnych

Powrót
Projekt_335 Projekt_334 Projekt_332 Projekt_331 Projekt_330 Projekt_326 Projekt_311 Projekt_306 Projekt_302 Projekt_295 Projekt_294 Projekt_293 Projekt_282 Projekt_279 Projekt_256 Projekt_254 Projekt_246 Projekt_223 Projekt_220 Projekt_218 Projekt_216 Projekt_215 Projekt_198 Projekt_194 Projekt_182 Projekt_181 Projekt_180 Projekt_175 Projekt_170 Projekt_163
67 pozy­cja « 1 z 3 »