Archiwum kategorii: Zbiory

MOL OPTIVUM

Biblioteka szkolna pracuje w oparciu o program biblioteczny MOL Optivum, z którego korzysta obecnie większość bibliotek szkolnych.

Program MOL Optivum umożliwia:

  • tworzenie opisów do katalogów,
  • rejestrowanie czytelników,
  • prowadzenie księgi inwentarzowej i statystyk czytelnictwa,
  • udostępnianie książek,
  • kontrolowanie terminów zwrotu książek i drukowanie ponagleń.

 Dzięki programowi MOL Optivum sporządzenie opisów bibliograficznych kilkudziesięciu tysięcy książek nie wymaga tak wielkich nakładów pracy jak do tej pory – posiada on bowiem możliwość pobierania opisów bibliograficznych z internetowej bazy Biblioteki Narodowej oraz z wydanego przez nią CD-ROM’u.

Wypożyczanie książek można znacznie uprościć wykorzystując naklejki z kodami kreskowymi. Oznacza się nimi książki oraz karty biblioteczne. Potrzebne informacje o wypożyczeniu i zwrocie książek przekazuje się do MOL Optivum, używając po prostu czytnika kodów.

Głównym zamierzeniem w przyszłości jest  umożliwienie czytelnikom dotarcia do informacji o zbiorach poprzez sieć Internet.

Autorem programu jest MOL sp. z o.o.