Archiwum kategorii: O Technikum

Technikum

4-letnie TECHNIKUM w zawodach:

 • technik informatyk 
 • technik mechatronik 
 • technik elektryk
 • technik informatyk i elektryk – klasa wojskowa (NOWOŚĆ)

Technik informatyk

To kierunek, dzięki któremu uczniowie zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu informatyki. Poznają od podstaw zasady tworzenia stron WWW, uczą się administrowania systemami operacyjnymi oraz sieciami komputerowymi. Uczą się obsługi pakietu biurowego Microsoft Office oraz programują w wybranych językach m. in. w Jawa, C++, Pascal. Dzięki poznaniu tajnik grafiki komputerowej uczniowie projektują obrazy na potrzeby własnych stron internetowych a także materiały promocyjne, reklamowe itp. Z wykorzystaniem dźwięku i animacji tworzą filmy o wybranej tematyce. W trakcie czteroletniej edukacji uczniowie poznają budowę i działanie sprzętu komputerowego oraz nabywają umiejętności modernizacji i naprawy sprzętu a także  właściwej jego konfiguracji.

Technik elektryk

Na tym kierunku uczniowie poznają podstawowe zjawiska oraz prawa z zakresu elektrotechniki i elektroniki. Tutaj uczą się projektować i wykonywać systemy elektryczne oraz diagnozować stan techniczny urządzeń elektrycznych. W trakcie nauki zdobywają wiedzę na temat dokonywania pomiarów wielkości elektrycznych oraz interpretacji otrzymanych wyników. Zdobywają umiejętności przydatne przy naprawach zarówno maszyn przemysłowych jak i domowego sprzętu elektrycznego.

Technik mechatronik

Mechatronika to nowa stale rozwijająca się dziedzina, dla której specjalistów rynek pracy otwiera szeroko drzwi.

Uczniowie kształcący się w tym zawodzie poznają jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. W wyniku czteroletniej edukacji uczniowie nabywają umiejętność czytania, analizowania oraz samodzielnego opracowywania dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych. Ponadto potrafią projektować, instalować i obsługiwać nowoczesne urządzenia mechatroniczne, programować i nastawiać parametry urządzeń i systemów mechatronicznych, a także diagnozować stan urządzeń i systemów mechatronicznych i wykonywać ich naprawy.

 Technikum klasa wojskowa

Podstawowym celem kształcenia w technikum – klasie wojskowej – jest przygotowanie do:

 • zdania egzaminu maturalnego, egzaminów zawodowych oraz uzyskanie tytułu technika
 • podjęcia pracy w służbach mundurowych (wojsko, policja, straż miejska, straż pożarna)
 • kontynuowania edukacji w cywilnych szkołach i uczelniach na kierunkach z zakresu bezpieczeństwo publiczne

W cyklu nauczania przewidziano:

 • zajęcia z musztry wojskowej
 • zajęcia z walki wręcz
 • zajęcia z budowy broni oraz ćwiczenia umiejętności strzeleckich
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia z terenoznawstwa i orientacji w terenie
 • zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • letni tygodniowy obóz kondycyjny (ćwiczenia terenowe „Comando” – Bolesławiec)
 • zimowy trzy-dniowy obóz kondycyjny (nauka jazdy na nartach – Szklarska Poręba)
 • jednodniowe zawody sportowo – obronne o Puchar Prezesa 62. KS.

Nauka odbywać się będzie pięć dni w tygodniu, w tym jeden dzień jest tzw. „dniem mundurowym”

Nauka w technikum kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w wyniku którego uczeń otrzymuje tytuł zawodowy technika oraz dyplom i suplement do dyplomu tj.  EUROPASS w języku polskim i angielskim, który wraz z dyplomem honorowany jest w całej Unii Europejskiej.

Szkoła posiada pracownie bogato wyposażone w profesjonalny sprzęt i pomoce dydaktyczne do kształcenia w w/w kierunkach. Atutem naszej szkoły jest bardzo wysoka zdawalność egzaminów zawodowych.

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce mogą ubiegać się o stypendia:

  • Prezesa Rady Ministrów
  • Starosty Jeleniogórskiego
  • Dyrektora Szkoły

Uczniom zdolnym umożliwiamy udział w Dolnośląskim Programie Stypendialnym „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych”. Uczniowie klas technikum biorą udział w realizacji programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”.
W ramach projektu ,,Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II” uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej mogą korzystać z różnych ciekawych form wsparcia :

 1. Zajęcia ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych ( zajęcia rozwijające uzdolnienia)
 2. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 3. Zajęcia z pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 4. Zajęcia z doradztwa zawodowego
 5. Staże zawodoznawcze w nowoczesnych zakładach pracy.
 6. Kursy kwalifikacyjne: uprawnienia SEP do 1 kV, uprawnienia na wózki widłowe, uprawnienia spawacza, kursy barmańskie, Baristy, Adobe Photoshop oraz wiele innych w zależności od zapotrzebowania uczniów.
 7. Zagraniczne targi branżowe: CEBIT w Hannoverze
 8. Wycieczki zawodoznawcze do zakładów pracy np. Elektrownia Turów, Toyota, Reaktor atomowy w Świerku k/ Warszawy i wiele innych.
 9. Wykłady i zajęci praktyczne na wyższych uczelniach
 10. Wykonywać ciekawe projekty zawodoznawcze: pojazd SEGWEY, GREEN POWER, Drukarka 3D.
 11. Konkursy na najlepszych uczniów w zawodzie informatyk, elektryk

Szkoła posiada wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne pracownie techniczne, oraz posiada status ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach technik mechatronik i technik informatyk.

 GIMNAZJALISTO – jeżeli fascynujesz się techniką i ciekawią cię nowe technologie to u nas w technikum znajdziesz wszystko to co Cię interesuje.