Archiwum kategorii: O Liceum

Liceum ogólnokształcące

Logo Policyjna3-letnie Liceum Ogólnokształcące

 1. klasa policyjna  – z dodatkowymi przedmiotami kierunkowymi szkolenia policyjnego:
 • Bezpieczeństwo publiczne – edukacja ogólnopolicyjna
 • Samoobrona i techniki interwencyjne

Ponadto w ramach nauki odbywać się będą:

      • Zajęcia strzeleckie
      • Zajęcia na basenie
      • Letni i zimowy obóz szkoleniowo-sprawnościowy
      • Wyjazdy studyjne uczniów związane z preorientacją zawodową
      • Udział w rywalizacji klas policyjnych w ramach Ogólnopolskiego Turnieju „Klasa Policyjna Roku”

Po ukończeniu edukacji uczniowie otrzymają:

      • Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie wiedzy ogólnopolicyjnej
      • Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu technik samoobrony
      • Zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

Oferta skierowana jest głównie do uczniów wiążących swoją przyszłość z służbami mundurowymi oraz tych, którzy zamierzają kontynuować dalszą naukę na kierunkach związanych z bezpieczeństwem publicznym.

Rozszerzony program nauczania  z języka angielskiego i wiedzy o społeczeństwie a także pogłębienie programu wiedzy o społeczeństwie o dodatkowe treści dotyczące prawoznawstwa, administracji publicznej oraz wiedzy o procesach transformacji w Policji, stworzy szanse uczniom na zdanie matury z lepszym wynikiem oraz pozwoli na przygotowanie uczniów pod kątem rekrutacji do szkół policyjnych i innych służb mundurowych, a także do szkół wyższych na kierunkach takich jak: bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, politologia, stosunki międzynarodowe, administracja, resocjalizacja oraz na każdy inny kierunek wybrany przez absolwenta naszej szkoły. Także zwiększona ilość zajęć sprawnościowo – wyczynowych będzie miała niewątpliwie wpływ na podniesienie poziomu sprawności fizycznej uczniów.  Jakość kształcenia to również odpowiedni dobór kadry pedagogicznej. Kadrę nauczycielską dla tego kierunku stanowić będą wysokiej rangi pracownicy Policji oraz nauczyciele uczący w szkole. Przewiduje się prowadzenie zajęć obejmujących praktyczne aspekty służby w Policji w pomieszczeniach służbowych KMP w Jeleniej Górze.

Szeroki zakres wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa publicznego – edukacji ogólnopolicyjnej zwiększy szanse edukacyjne uczniów oraz szanse na rynku pracy. Treści programowe edukacji ogólnopolicyjnej obejmują swoim zakresem określone przez Komen-danta Głównego Policji wybrane treści kształcenia podstawowego policjantów.
W trakcie trzech lat nauki uczniowie zostaną zapoznani z większością zagadnień związanych z pracą w Policji. Zajęcia pogłębią wiedzę uczniów na temat zasad działania Policji, na temat prawa karnego, wykroczeń oraz kodeksu drogowego, wykształcą umiejętność prawizdłowego zachowania się w obliczu działań policyjnych, zachowania się w sytuacjach zagrożenia oraz sytuacjach związanych ze stresem. Ponadto uczniowie zdobędą wiedzę z zakresu prewencji kryminalnej i techniki kryminalistycznej, z zakresu bezpieczeństwa publicznego, stosowania koniecznych środków przymusu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi zagadnień młodzież zweryfikuje swoją wiedzę na temat  rzeczywistej służby a tej kreowanej w środkach masowego przekazu, zwłaszcza w serialach.

Klasa policyjna posiada własne logo zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Logo klasy umieszczone będzie na umundurowaniu ucznia oraz materiałach promocyjnych klasy. Honorowy patronat nad klasą policyjną obejmie Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, natomiast opiekę patronacką sprawować będzie Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2011/2012 podpisane zostanie porozumienie o wzajemnej współpracy i opiece nad klasą pomiędzy Starostą Jeleniogórskim a Komendą Policji we Wrocławiu i w Jeleniej Górze.

2.  klasa o profilu Ratownictwo Medyczne NOWOŚĆ!!! z dodatkowymi zajęciami kierunkowymi:

 • Elementy ratownictwa medycznego
 • Podstawy języka migowego
 • Letnie i zimowe obozy kondycyjne
 • Podczas nauki uczniowie zdobędą dodatkowe uprawnienia i certyfikaty: młodszego ratownika WOPR, instruktora BLS/AED Europejskiej Rady Resuscytacyjnej, Certyfikat Karkonoskiej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze o odbyciu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy.

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym daje możliwość dalszego studiowania i samorealizacji na różnych kierunkach. Absolwenci klsy o profilu ratownictwo-medyczne otrzymają szerokie przygotowanie do dalszej nauki w uczelniach wyższych na kierunkach medycznych w szczególności: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo i inne równie atrakcyjne.

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce mogą ubiegać się o stypendia:

  • Prezesa Rady Ministrów
  • Starosty Jeleniogórskiego
  • Dyrektora Szkoły

 

Uczniom zdolnym umożliwiamy udział w Dolnośląskim Programie Stypendialnym „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych Uczniów Uzdolnionych”.