Archiwum kategorii: Deklaracje

Aktualny, obowiązujący druk deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego jest dostępny u wicedyrektora szkoły.

Termin składania deklaracji w zależności od sesji (zima/lato) jest określany każdego roku indywidualnie przez OKE.