Rozpiska ćwierćfinałów

Poni­żej mecze dnia jutrzej­sze­go:

Godzi­na 8:00 – NoLi­fe­Frags  vs Dead­Dy­na­sty

Godzi­na 9:00 – Boru­ta vs Moun­ta­inZ

Godzi­na 10:00 – Zły Gaming vs Tęczo­we Motyl­ki

Godzi­na 11:00 – Feels­Bad­Te­am vs Mali­no­we Tru­skaw­ki Nor­bie­go

i dalej pół­fi­na­ły i finał.

O 16:00 warsz­ta­ty e-spor­to­we — sala gim­na­stycz­na w budyn­ku szko­ły.