List Ministra Edukacji Narodowej do rodziców

Publikujemy list Ministra Edukacji Narodowej – Pani Anny Zalewskiej skierowany do rodziców w związku z wprowadzanymi zmianami w oświacie.