Europejski Tydzień Kodowania

Pomiędzy 7-22.10.2017 będą się odbywały w Europie wydarzenia z zakresu nauki programowania, które poprzez gry, zabawy i łatwe do zrozumienia narzędzia wprowadzą uczestników w podstawy programowania.

Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia. W tym roku Code Week odbędzie się już po raz piąty!

Nie może zabraknąć Naszej Szkoły w tej ważnej imprezie informatycznej. Nasi uczniowie wezmą udział  w dwóch wykładach online zorganizowanych przez IT-Szkołę (NASK oraz WWSI w Warszawie).

Spotkanie pierwsze: 17 październik  2017 od 09:30 do 11:00

Poskromić „węża” … czyli podstawy języka Python
Poruszane zostaną zagadnienia:
Podstawowe typy danych w języku Python i zmienne
Typy sekwencyjne; teksty, listy, słowniki
Konstrukcje sterujące (instrukcja warunkowe, pętle for i while)
Funkcje
Obliczenia i wykresy

Spotkanie drugie:  19 październik  2017 od 10:00 do 12:00

Wprowadzenie do programowania w C#
Wykład będzie się składał z trzech części:
Część 1 – Algorytmika;
Część 2 – Klasy i obiekty;
Część 3 – Obiektowy model programowania.