Udział naszej Szkoły w e-learningu IT-Szkoła (4 miejsce w rankingu w woj. dolnośląskim)

W tym roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła przystąpiła do e-learning’u na platformie IT-Szkoła.

IT Szkoła to internetowy, otwarty program studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Instytucją odpowiedzialną bezpośrednio za realizację Programu IT  Szkoła jest Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Partnerem merytorycznym programu jest Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (WWSI).

Tematyka kursów, wykładów i konkursów oraz innych działań realizowanych w programie IT Szkoła jest opracowywana i aktualizowana w oparciu o prognozy, raporty i badania przygotowywane i prowadzone przez czołowe międzynarodowe i polskie ośrodki informacyjno-badawcze w zakresie tworzenia i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych takie jak Gartner, International Data Corporation, Polskie Towarzystwo Naukowe Edukacji Internetowej, czy New Media Consortium.

Szkoły zarejestrowane w programie biorą udział w rankingu. Aktualizacje rankingu są sporządzane i prezentowane raz w miesiącu. Ranking sporządzony w czerwcu jest uznawany za podsumowanie danego roku szkolnego.

Kryteria oraz wagi pozycjonowania szkół w rankingu IT Szkoła – 2018:

  1. Liczba aktywnych uczniów* w programie w odniesieniu do RLU* (14%)
  2. Liczba zrealizowanych kursów przypadających na jednego aktywnego ucznia* (6%)
  3. Liczba zrealizowanych kursów w odniesieniu do RLU* (14%)
  4. Liczba zrealizowanych wykładów video przypadających na jednego aktywnego ucznia* (6%)
  5. Liczba zrealizowanych wykładów video w odniesieniu do RLU* (11%)
  6. Średni wynik z testów uzyskany przy pierwszym “podejściu” (10%)
  7. Średni wynik z testów (6%)
  8. Konkurs Grand IT Test (10%)
  9. Udział w konkursach (22%)
  10. Zgłoszenie szkoły (1%)

*Aktywny uczeń – przypisany do grupy, utworzonej przez nauczyciela w aktualnym roku szkolnym.
*RLU – Realna liczba uczniów. źródło: System Informacji Oświatowej

Miejsce naszej Szkoły w rankingu na dzień 26 września 2017 r.
 
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych
Przemysłowa 21 – Piechowice
Województwo: Dolnośląskie
Strona internetowa: http://zstil.pl/

Ranking IT Szkoła 2018

Data Punkty Ogólnopolski Wojewódzki
Dolnośląskie
26.09.2017 17.59 53 4

Wartości poszczególnych wskaźników – ranking na dzień: 26.09.2017

  Miejsce* Punkty* %Max*
wskaźnik 1 5 8.23 58.78%
wskaźnik 2 61 0.03 0.49%
wskaźnik 3 57 0.08 0.57%
wskaźnik 6 67 5.15 51.53%
wskaźnik 7 66 3.10 51.67%

*Miejsce – miejsce zajmowane przez szkołę dla danego wskaźnika, w ujęciu ogólnopolskim
*Punkty – punkty przyznane za dany wskaźnik
*%Max – procent maksymalnej wartości współczynnika dla tego wskaźnika

 
Ten wysoki wynik na starcie jest zasługą naszych uczniów. Życzymy im wytrwałości w kontynuacji nauki w tej formie a  Szkole awansu na wyższą pozycję.