Turniej CS-GO — finały

Roz­pi­ska jutrzej­szych meczy wyglą­da nastę­pu­ją­co (zosta­ły zamie­nio­ny miej­sca­mi 3-ci ćwierć­fi­nał z 4-tym na proś­bę dru­ży­ny “Nie­grzecz­ne Urwi­sy”.) Mam nadzie­ję, że niko­mu nie prze­szka­dza. A więc:
8:00 — Ptasz­ki Bir­die­go vs PEST Esport
9:00 — Mono­tle­nek Diwo­do­ru vs Faj­ne chło­pa­ki
10:00 — VENa­to­rez vs Sad­Boys
11:00 — Blind Gamers vs Nie­grzecz­ne Urwi­sy
i póź­niej kolej­no zwy­cięz­cy meczów z 8:00 i 9:00 oraz 10:00 i 11:00. I na koniec finał (BO3).
Zwy­cięz­cy dodat­ko­wo otrzy­ma­ją takie sta­tu­et­ki.