Z wizytą w Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze

17 listopada 2015r. w ramach nauczania przedmiotu profilowego bezpieczeństwo publiczne – edukacja ogólnopolicyjna uczniowie klas o profilu policyjnym odwiedzili Areszt Śledczy w Jeleniej Górze.

Uczniowie zwiedzając jednostkę zapoznali się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Przed rozpoczęciem zwiedzania jednostki miało miejsce krótkie spotkanie z przedstawicielami działu penitencjarnego oraz ochrony. Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną jednostki m.in. dotyczącą prowadzonych programów readaptacji społecznej skazanych oraz innych oddziaływań penitencjarnych. Funkcjonariusze przedstawili nam zasady codziennego funkcjonowania jednostki.

Podczas wizyty można było zobaczyć cele mieszkalne skazanych oraz inne pomieszczenia w oddziałach mieszkalnych. Uczniowie odwiedzili bibliotekę, miejsca prowadzenia programów readaptacyjnych oraz zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych. Już na początku wizyty można było wyczuć żywe zainteresowanie codzienną pracą w Areszcie, co znalazło swój wyraz w licznych, dociekliwych pytaniach.

Spotkanie miało także na celu ukazanie aspektów przebywania w warunkach izolacji więziennej oraz profilaktykę i zapobieganie destrukcyjnym zachowaniom dorosłych i młodzieży.