Test sprawności fizycznej

W dniu 17 grudnia na sali gimnastycznej naszej Szkoły został przeprowadzony test sprawności fizycznej dla klas o profilu policyjnym. Taki sam test jest przeprowadzany w trakcie rekrutacji do Policji. W organizacji i przeprowadzeniu testu uczestniczyli funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

Wszyscy wykazali się dużym zaangażowaniem, gdyż wyniki testu będą stanowiły podstawę do wytypowania drużyny uczniów do corocznego Turnieju Klas Policyjnych organizowanego w Szkole Policji w Pile.

Najlepiej i najszybciej tor sprawności pokonał Kamil Kaczmarski – uczeń klasy IIIa osiągając wynik 1,18. Gratulujemy!