Matury rozpoczęte!

Wszyscy maturzyści w dobrych nastrojach, uśmiechnięci i pozytywnie nastawieni, a to już  sukces i na pewno przełoży się na dobre wyniki. Czas matur to dla Was trudny i stresujący okres, ale nie martwcie się ,,nie taki diabeł straszny, jak go malują – dacie radę!

Powodzenia!

Zdjęcia dostępne w galerii.

Ale to już było …

Drodzy Abiturienci

Ale to już było i nie wróci więcej
I choć tyle się zdarzyło to do przodu ,
Wciąż wyrywa głupie serce,

Ale to już było, znikło gdzieś za nami
Choć w papierach lat przybyło to naprawdę
Wciąż jesteśmy tacy sami

Andrzej Sikorowski

A TO PRZED WAMI

Drogi Maturzysto,

Nigdy nie zbaczaj z wybranej drogi,
którą obrałeś w wędrówce życia,
choćby Ci ciernie raniły nogi,
a cel wydawał się nie do zdobycia!

Z życzeniami zdania matury

pracownicy ZSTiL

kwiaty

Pożegnanie absolwentów 2013/2014

Dnia 25.04.2014 roku pożegnaliśmy absolwentów klas IV Technikum oraz klas III a i III b Liceum Ogólnokształcącego profil policyjny. Licealiści, którzy ukończyli cykl kształcenia jako innowację pedagogiczną wprowadzoną w roku szkolnym 2011/2012 r.

Uroczystość uświetnił występ Indian z Ameryki Północnej, który odbył się w ramach współpracy z Filharmonią Jeleniogórską.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Jeleniogórski Jacek Włodyga, zastępca Komendanta Miejskiego Policji – młodszy inspektor Piotr Wałczyk, a także były Komendant Policji Jeleniogórskiej pan Zbigniew Ciosmak, który był jednym z inicjatorów powstania klas policyjnych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.

Pan Starosta wręczył wyróżnienia dla najlepszych absolwentów, którzy ukończyli naszą szkołę z wyróżnieniem. Byli to: Daria Aleksandrowicz – średnia ocen 5,18 oraz Adriana Jakowicz – średnia ocen 4,75. Za dobre wyniki w nauce, wzorową frekwencję i zachowanie zostały wręczone nagrody książkowe: Paulinie Mogilskiej z klasy III LO, Grzegorzowi Leszkiewiczowi z kasy IV T, Pawłowi Rzepczyńskiemu z klasy IV T oraz Michałowi Tarczyńskiemu z klasy IVT.

Ponadto uczniowie zostali nagrodzeni przez panią Dyrektor Szkoły stypendium pieniężnym za dobre wyniki w nauce, wzorową postawę uczniowską, zaangażowanie w życie szkoły i klasy oraz reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych i rozmaitych konkursach. Wyróżnienia wręczył również kom. Zbigniew Klimek za bardzo dobre wyniki w nauce z przedmiotu ,,Bezpieczeństwo publiczne-edukacja ogólnopolicyjna”. Uczniom klas policyjnych wręczono dyplomy ukończenia nauki w klasie o profilu policyjnym w zakresie:

  • funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego i wiedzy ogólnopolicyjnej
  • umiejętności samoobrony
  • umiejętności z musztry i podstaw wyszkolenia strzeleckiego.

Przed absolwentami teraz już tylko matura i edukacja na wymarzonych studiach.

Powodzenia !!!

Album zdjęć z tej uroczystości dostępny jest w Galerii.

Ważne daty

  • 1 maja   Międzynarodowe Święto Pracy
  • 2 maja   Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej
  • 3 maja   Święto Konstytucji 3 Maja

„ Gdyby nie było nadziei,flaga

gdzieżby przyszłość była?

                            C. K.Norwid

ixxx