Archiwum kategorii: Aktualności

Konkurs czytelniczy rozstrzygnięty.

Po całorocznych zmaganiach czytelniczych nadeszła chwila, aby ogłosić zwycięzców Konkursu Czytelniczego. Rywalizacja o laur najlepszego czytelnika trwała do ostatniego tygodnia. Oto wyniki:
I mieisce: Weronika Siok
II miejsce: Grzegorz Dzierugo
III miejsce: Jakub Kendrzeński
Gratuluję serdecznie i zapraszam do biblioteki po wakacjach. 🙂

Pomysły na prezentację maturalną w „Cogito”. (dostępne w bibliotece)

1/11: Obraz cudzoziemca w polskiej literaturze i sztuce oraz w polskim filmie.

2/11: Różne obrazy przyjaźni w literaturze obcej.

3/11: Światy nieludzkie w prozie XX wieku – przedstaw sposoby ich kreacji, odwołując się do wybranych utworów.

4/11: Charakterystyka języka współczesnych polityków.

5/11: Wiosna w literaturze i sztuce różnych epok.

6/11: Walka dobra ze złem w utworach literackich. Omów na wybranych przykładach.

7/11: Pogrzeb w różnych tekstach kultury. Porównaj sposób przedstawienia pochówku i jego funkcję w utworze.

16/11: Kreacje bohaterów romantycznych.

17/11: Rodzina w literaturze.

18/11: Wokół pieniądza.

19/11: Piosenki Osieckiej a problemy współczesnego człowieka.

20/11: Realizm magiczny w literaturze.

21/11: Wierność i kompromis w życiu bohaterów literackich.

22/11: Powstanie listopadowe w literaturze.

23/11: Motyw burzy w literaturze i innych dziełach sztuki.

24/11: Biblia w filmie i literaturze.

1/12: Motyw snu i jego funkcje.

2/12: Literackie obrazy małżeństwa.

3/12: Gatunki biblijne w literaturze.

4/12: Obraz Warszawy w literaturze.

5/12: Kontrast w literaturze.

6/12: Motyw arkadii, mitu o wiecznej szczęśliwości.

1/13: Motyw snu i jego funkcje.

2/13: Gatunki biblijne w literaturze.

3/13: Literackie obrazy małżeństwa.

4/13: Obraz Warszawy w literaturze.

5/13: Kontrast w utworach literackich.

6/13: Motyw arkadii, mitu o wiecznej szczęśliwości.

10/13: Negatywny portret kobiety w literaturze.

11/13: Rosja i Rosjanie w literaturze polskiej.

16/13: Uczeń i nauczyciel w literaturze i filmie.

17/13: Rozstania i pożegnania.

18/13: Portret inteligencji polskiej.

19/13: Literatura i psychologia.

20/13: Echa walki o niepodległość w literaturze polskiej.

21/13: Motyw samotności w wielkim mieście.

22/13: Las w literaturze.

23/13: Władza w literaturze.

24/13: Piękno i brzydota w literaturze.

1/14: Motyw zamku i i jego funkcje.

2/14: Toksyczna miłość w literaturze.

3/14: Życie jako wędrówka.

4/14: Poezja śpiewana w polskiej kulturze.

5/14: Motyw obłędu w literaturze.

Konkurs literacki.

Biblioteka szkolna ogłasza konkurs na esej interpretujący słowa Władysława Orkana: „Temu, kto lubi książki, nigdy nie zabraknie wiernego przyjaciela”.

Regulamin konkursu

  1. Uczeń, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci uczestnictwa w konkursie, pisze pracę na podany temat. Objętość pracy nie powinna przekraczać dwóch stron formatu A4 zapisanych czcionką 14 Times New Roman.
  2. Zapisy uczestników przyjmowane będą w bibliotece szkolnej.
  3. Gotowe prace podpisane imieniem, nazwiskiem oraz klasą, do której uczęszcza uczeń, należy składać do 30 kwietnia 2014r.. w bibliotece szkolnej.
  4. Jury wyłoni zwycięzcę konkursu oraz laureatów dwóch kolejnych miejsc.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w połowie maja.
  6. Zwycięska praca opublikowana zostanie na stronie internetowej szkoły.

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE!

Konkurs Czytelniczy rozstrzygnięty.

Po całorocznych zmaganiach czytelniczych nadeszła chwila, aby ogłosić zwycięzców Konkursu Czytelniczego. Rywalizacja o laur najlepszego czytelnika trwała do ostatniego tygodnia. Oto wyniki:

I mieisce: Grzegorz Dzierugo

II miejsce: Kamil Dyduch

III miejsce: Patryk Zając

Gratuluję serdecznie i zapraszam do biblioteki po wakacjach 🙂